• de
  • ru
  • tr
  • smallText
  • normalText
  • largetext

Bunama (demans) nedir?

Bunamanın Latince kökenli karşılığı olan „de-mans“ kelimesi (Almanca’da Demenz) “ruhtan uzaklaşma” anlamına geliyor. Bunama bir hastalık sendromudur, yani her biri farklı sebeplere bağlı olabilen farklı belirtilerin bir arada bulunmasına bağlı olarak teşhis edilebilecek bir tablodur. Mesela Alzheimer hastalığı bunamanın en sık görülen sebebidir.

Bunama yaşlılıkta en sık görülen sendromlardandır ve hafızanın ve başka zihinsel faaliyetlerin, duyguların ve sosyal yeteneklerin zayıflayıp giderek kaybolması anlamına gelir. Bunamaya yol açan şey beyinde oluşan ve çoğunlukla teşhis edilebilir olan bir hastalık durumudur. Buna bağlı olarak beyindeki sinir hücreleri ve sinirler arası bağlantılar (sinapslar) değişikliğe veya zarara uğradığında bunama sendromunu görülür.

Sürekli ilerleme sürecine giren hastalık ilk olarak yüksek beyin fonksiyonları etkiler. Özellikle dikkat, muhakeme ve problem çözme, mekanı algılama (oryantasyon) ve konuşma gibi yeteneklerinde zayıflamalar olur. Az sayıda örnekte kişiliğe ve motor davranışlarda (otomatikleşmiş hareketler) etkilenmeler görülür.

Bunama sorunu yaşayan kişiler gündelik işlerini genellikle kendi başlarına halledemezler ve sosyal ve gündelik yeteneklerinde ciddi kayıplar yaşarlar.

publisched at: 19.Ağu.2010 13:24:19