• de
  • ru
  • tr
  • smallText
  • normalText
  • largetext

Beslenme

Tüm organlar için olduğu gibi beyin ve fonksiyonları için de yeterli, dengeli ve sağlıklı bir beslenme önemlidir. Vücut yeterli besini alamazsa, hafıza ve düşünme fonksiyonları da bundan olumsuz etkilenir. Ama bunama hastalarında dikkat edilmesi gereken başka noktalar da vardır:

Bunama, hastalarda susama ve acıkma duygularının eskisi gibi “normal” işlememesine yol açmış olabilir ve bu nedenle hastalar daha az düzeyde yeme ve içme ihtiyacı duyabilirler. Bu durumda hasta yakınlarının, bakıcıların ve hekimlerin hastada kilo kaybı olup olmadığına dikkat etmeleri gerekir. Böyle bir kilo kaybı durumunda yüksek kalorili besinlerle müdahale edilmelidir. Ayrıca yeme alışkanlığı, düzenli yeme saatleriyle, el birliğiyle yemek hazırlamak ve sofrayı kurmak gibi alışkanlıkları uygulayarak ve hastanın dikkatini çekerek desteklenmelidir.

Sondayla besleme

Bunama hastalarını sondayla beslenmesi (PEG = perkutan endoskopik gastrostomi) konusunda karşıt görüşler vardır. Sondayla beslenmenin hastalığın son aşamasında hastanın yaşamının uzaması, komplikasyonların azalması veya yaşam kalitesinin iyileşmesi yönünde bir etkisi olduğu belgelenmiş değildir.

Yine de bunamada belli koşullarda sondayla beslenmenin bazı olumlu etkileri olabilir, örn. diğer beslenme yolları başarılı olmamışsa (örn. yutkunma zorluğundan dolayı) ve hastanın genel durumu henüz iyiyse (hastalığın erken dönemi).

publisched at: 19.Ağu.2010 13:51:14