• de
 • ru
 • tr
 • smallText
 • normalText
 • largetext

İlaçsız tedavi

İlaçsız tedavi yaklaşımındaki amaç, hastanın içinde bulunduğu durumu ve gerileyen fonksiyonlarından kaynaklanan durumlara uyum yeteneğini iyileştirmektir. Bu önlemler hem hastanın hem de yakın çevresinin koşullarına yönelik olarak, mevcut fonksiyonları korumak ve mümkünse iyileştirmek içindir.

Başvurulan yöntemler, bunamanın türüne, ilerleme derecesine, hastanın ve yakınlarının kişisel durumlarına göre değişiklik gösterir. Farklı yöntemlerin kombine edilerek kullanılması yararlı olabilir, ama her halukarda hastanın sınırlarını fazla zorlamamak veya yetersizlikleriyle yüzleştirmeye çalışarak moral bozukluğuna yol açmamak gerekir.

İlaçsız tedavi uygulamalarına örnekler:

 • Bilişsel yöntem (örn. zihnin hafif uyarılması, gerçeklikle uyum)
 • Duygu ve benlik algısına yönelik yöntem (örn. validasyon, yani kişileri kendi amaçları yönünde desteklemek; hatırlama çalışmalarıyla kendini muhafaza etme tedavisi, reminisan terapi)
 • Ergoterapi (örn. oyunsu yöntemlerle, el becerisi ve çözüm bulma teknikleriyle günlük faaliyetlerin alıştırmasını yapmak, çevreye uyum, hareketlilik ve gündelik yaşam için yardımcı araçlar konusunda bilgilendirme)
 • Bedensel faaliyetler (örn. fizyoterapi türü hareketler yaptırma)
 • Sanatsal faaliyetlerle tedavi (örn. müzik ve resimli tedavi)
 • Duyulara dönük yöntemler (örn. tad alma tedavisi, temel duyuların uyarımı, duyu egzersizi)

Hasta yakınları ve hastanın bakıcılarının da tedavi sürecine dahil edilmesi gerekir, böylece öğrenilenlerin gündelik yaşamda sürdürülebilir olması sağlanabilir.

Hastayla ilgilenenlerin bölgesel destek ve yardım organizasyonlarının olanaklarından yararlanması da ayrıca önerilmektedir (bkz. Yararlı ve pratik bilgiler bölümü). Buralarda sözgelimi hasta yakınları gruplarına danışmanlık çerçevesinde hastalıkla ve hastalığın gündelik yaşama etkileriyle ilgili bilgilendirmeler yapılabilir, sıkıntılı durumlarla baş etmede başvurulabilecek yöntemler ve davranış biçimleri çalışılabilir ve hasta yakınları arasında karşılıklı yardımlaşma teşvik edilebilir. Hastayla ilgilenmede daha bilinçli bir yaklaşım hem hasta yakının hem de hastanın üzerinde genellikle olumlu etkiler yaratmaktadır.

Bunamada ilaçsız tedavide başvurulan farklı yöntemlerin her birinin hastalık üzerindeki etkisini ortaya koyan yeterli araştırmalar yoktur. Ama sınırlı ölçüde yararlarını gösteren bazı işaretlere de rastlanmıştır, bu nedenle de ilaçsız tedavi önerilebilen bir yoldur. Özelikle de gündelik yaşama ilişkin becerilerin alıştırmasının yapılması hastalığın seyri üzerinde pozitif etki oluşturmaktadır.

İlaçsız tedaviyle ilgili toplu bir dokümana buradan ulaşabilirisiniz (PDF formatında).

"Alzheimer hastalığının tedavisi" konusunda (ilaçlı ve ilaçsız) yöntemlere ilişkin genel bir kılavuza buradan ulaşabilirisiniz (PDF formatında).

publisched at: 19.Ağu.2010 13:49:32